.

PROGRAM TOUR

ทัวร์ไหว้พระตามภาค

.

ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ#02

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคกลาง

ภาคใต้

ภาคใต้

บทความน่าสนใจ

เข้าพรรษา 2566 กัลยาณมิตรมูลนิธิธรรมดี กราบพระบรมสารีริกธาตุ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์
ค่ำคืนหนึ่ง ณ วัดพระศรีสรรเพชญ์
ค่ำคืนหนึ่ง ณ วัดพระศรีสรรเพชญ์

ค่ำคืนหนึ่ง ณ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดหลวงประจำพระราช…

Read more
หลวงปู่ทุย” หรือ หลวงปู่ปรีดา ฉนฺทกโร เจ้าอาวาสวัดป่าดานวิเวก บึงกาฬ
หลวงปู่ทุย” หรือ หลวงปู่ปรีดา ฉนฺทกโร เจ้าอาวาสวัดป่าดานวิเวก บึงกาฬ

“หลวงปู่ทุย” หรือ หลวงปู่ปรีดา ฉนฺทกโร เจ้าอาวาสวั…

Read more