หลวงปู่ทุย” หรือ หลวงปู่ปรีดา ฉนฺทกโร เจ้าอาวาสวัดป่าดานวิเวก บึงกาฬ

หลวงปู่ทุย” หรือ หลวงปู่ปรีดา ฉนฺทกโร เจ้าอาวาสวัดป่าดานวิเวก บึงกาฬ
31/07/2023 ธรรมดีทัวร์
“หลวงปู่ทุย” หรือ หลวงปู่ปรีดา ฉนฺทกโร
เจ้าอาวาสวัดป่าดานวิเวก บึงกาฬ
พระอริยสงฆ์ที่ยังรักษาข้อวัตรปฏิบัติ
และธรรมเนียมของพระป่าที่เข้มข้นที่สุดในยุคนี้
ท่านเป็นพระธรรมยุตสายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เป็นศิษย์รุ่นน้องหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ในด้านปฏิปทาท่านเป็นพระสมถะ สันโดษ มีความเป็นอยู่เรียบง่าย น่าเลื่อมใส และเจริญรอยตามคำสอนแห่งองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 –
บุคลิกของหลวงปู่ที่ศิษยานุศิษย์รู้จักดี คือ ความดุ เจ้าระเบียบ และความเคร่งครัด
แต่จิตใจท่านมีความเมตตาต่อบรรดาลูกศิษย์ เวลาทำอะไรจะยึดถือปฏิบัติตามแบบโบราณ
ตามที่ครูบาอาจารย์สอน ไม่ใช้เทคโนโลยี
 –
พื้นเพท่านเป็นชาวอุบลราชธานีโดยกำเนิด แต่ไปเติบโตที่ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
บวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุยังน้อย สมัยบวชเรียนเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น
เป็นรุ่นน้องของหลวงตามหาบัว ซึ่งหลวงตามหาบัวเป็นพระอุปัฏฐากหลวงปู่มั่น
ที่มีปฏิปทาของพระป่าสมัยก่อนที่ถือธุดงควัตร 13 ข้อ แน่นแฟ้นและปกปักรักษาป่าอย่างถวายชีวิต หลวงปู่ทุยเองก็ได้เจริญรอยตาม
 –
อุปนิสัยหลวงปู่ทุย ท่านรักธรรมชาติ จึงชอบสงวนที่ป่าเขาลำเนาไพร มีมากมีน้อยท่านไม่เคยทำลาย หลังจากฝึกกรรมฐานจนสำเร็จ หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกองเพล จ.หนองบัวลำภู ได้แนะนำให้ท่านธุดงควัตรมาที่ดงสีชมพูนี้เมื่อปี 2509 ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่สีแดงที่คอมมิวนิสต์ยึดครองอยู่
 –
หลวงปู่ทุยอยู่ที่นี่ได้ 2 ปี ก็ได้ตั้งวัดป่าดานวิเวกขึ้น ในปี 2511 ชื่อของวัดมาจากพื้นที่แห่งนี้เดิมเป็นดานหินทราย ภายในบริเวณวัดประกอบด้วยพื้นที่ป่าหลายส่วน รวมกัน 2,500 ไร่ เฉพาะพื้นที่ของวัดเองประมาณ 14 ไร่ เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติที่เช่าโดยถูกต้องตามกฎหมาย รวมกับพื้นที่ของกรมป่าไม้ที่ให้วัดดูแลอีก 700 ไร่ และพื้นที่ ส.ป.ก.อีก 1,400 ไร่ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านปลูกมันสำปะหลัง
แล้วกลายเป็นป่าเสื่อมโทรมเลยยกให้หลวงดูแล
 –
ท่านจึงชวนชาวบ้านใน 3 ตำบล ของ อ.โซ่พิสัย ปลูกป่าใหม่ขึ้นมา ทั้งไม้ประดู่ ชิงชัง เต็ง รัง จนไม้เติบใหญ่ขึ้นเป็นป่าใหม่ แล้วพื้นที่ทั้งหมดนี้ท่านถวายเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี ให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ชาวบ้านทุกคนจะได้ช่วยกันดูแล ทั้งยังหาแหล่งน้ำให้ชาวบ้านไว้ใช้ในการเกษตรอีกด้วย
บริเวณวัดป่าดานวิเวก สงัดเงียบมาก ร่มรื่น เพราะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยมากมาย แต่ถึงต้นไม้จะเยอะ ใบไม้จะร่วงหล่นลงมามากแค่ไหน ก็หาได้สู้ความขยันของพระเณรในวัดไม่ เพราะพระเณรจะช่วยเก็บกวาดและทำความสะอาดเสนาสนะทุกวัน
 –
ขณะที่เสนาสนะหรือสิ่งปลูกสร้างในวัดมีเพียงกุฏิสงฆ์ ศาลาอเนกประสงค์ที่สร้างด้วยไม้ และเรือนปฏิบัติธรรมของฆราวาสเท่านั้น ภายในวัดไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปา พระสงฆ์และเณรใช้แสงไฟจากตะเกียงและน้ำบาดาลเท่านั้น ดังนั้นวัดของหลวงปู่จึงไม่มีการบอกบุญ เรี่ยไร หรือตั้งตู้รับบริจาคใดๆ ทั้งสิ้น และข้อที่ควรรู้อย่างหนึ่งเกี่ยวกับหลวงปู่ คือ ท่านไม่ชอบให้ใครมาถ่ายรูปท่าน รวมถึงภายในวัด เพราะไม่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์อันใด
 –
ว่าด้วยสมณศักดิ์ก็เป็นสิ่งที่ท่านไม่เคยปรารถนาอยากได้ ท่านบอกว่า ขอเป็นพระธรรมดา
อยู่เฉยๆ ก็พอแล้ว และทางวัดจะไม่รับกฐิน เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายจึงไม่ต้องใช้เงิน
 –
ธรรมะที่หลวงปู่สอนเทศน์ชาวบ้านญาติโยม ส่วนใหญ่เป็นเรื่องง่ายๆ แต่แสดงให้เห็นข้อวัตรปฏิบัติและปฏิปทาอันงดงามของท่านอย่างชัดเจน เช่น “โยมไม่ต้องมาบริจาคเงินให้วัด โยมเอาเงินไปให้พ่อแม่ได้บุญมากกว่าเอามาให้วัด เรื่องเงินไม่สำคัญ ฆราวาสมีศีล 5 ก็พอ” เป็นปรัชญาสั้นๆ ที่คมลึกซึ้ง
นอกจากนี้ ท่านมักจะเทศน์สอนบอกชาวบ้านว่า “โยมอย่าเอาไฟฟ้าเข้าวัด เพราะจะทำให้พระต้องมีค่าใช้จ่าย พระไม่มีรายได้ อยู่โดยไม่มีไฟฟ้าดีกว่า” หรือ “โยมมาที่วัด ขออย่าอึกทึกเสียงดัง มาอยู่วัดให้ทำสมาธิ ฝึกจิต ได้บุญกว่ามานั่งกราบพระ” เป็นต้น
*********************
เชิญทุกท่านร่วมถวายเทียนพรรษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
กราบหลวงปู่ทุย และพระอริยสงฆ์สายหลวงปู่มั่น 9 รูป
อาทิ หลวงปู่ทองใบ หลวงพ่ออินทร์ถวาย หลวงปู่บุญมี หลวงพ่อสุธรรม
ตามรอยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระสุก พระเสริม พระใส
ล่องเรือสักการะพระธาตุกลางน้ำ (พระธาตุหล้าหนอง)
*ครั้งแรก! นั่งสมาธิ อธิษฐานจิตในวิหารหลวงพ่อพระใส
วัดโพธิ์ชัย หนองคาย
ถวายเทียนพรรษา เส้นทางที่ 2 จาก 5 เส้นทาง
อุดร หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ
11-14 สิงหาคม 2566
เชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา
พระพุทธรูปปางห้ามญาติ ผ้าไตร ผ้าอาบน้ำฝน
ที่ธนาคารกสิกรไทย มูลนิธิธรรมดี
สาขาสยามสเเควร์ เลขที่ 026-2-25377-7
11-14 สค โปรแกรม

รับจำนวนจำกัด‼️
สำรองที่นั่งได้ 3 ช่องทาง
🔻ผ่านแอดมินที่ Facebook ธรรมดีทัวร์
🔻ผ่านแอดมินที่ LINE @dmgbooks
https://lin.ee/hVez9rS
IMG_4875สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง
โทร 092-956-1145 (คุณนก) หรือ 098-268-6813 (คุณหยก)
099-625-5289 (คุณอะตอม)

บนเส้นทางแห่งศรัทธากับธรรมดีทัวร์
dhamdeetour…

363359731_870590797758040_3205268891120769748_n
363358152_870590751091378_1231942164431296275_n
363343172_870590737758046_4561308461996923451_n
362626792_870590807758039_1743492517271951635_n
362260315_870590684424718_2571423892924608727_n

Comments (0)

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>