เกี่ยวกับเรา

Temple-12_10-from-Yogi-Lama-Satcr-1024x846
167035461_5533687840037673_1837643866008010290_n
17190916_1495307010541351_4172020047560975757_n

บริษัท ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป ( ประเทศไทย ) จำกัด(ธรรมดี ทัวร์)

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กันยายน พุทธศักราช 2536 โดยเริ่มต้นจากการเป็นบริษัทที่ทำ Direct Marketing แห่งแรกๆ ในประเทศไทย มุ่งเน้นการขายสินค้าคุณภาพ และแบรนด์ดังระดับโลก ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ในปี พุทธศักราช 2543 คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ได้รับเกียรติจาก Mr. William E. Heineckeในการแปลหนังสือ The Entrepreneur เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “เถ้าแก่มือโปร” ได้รับการยอมรับจากนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไปอย่างแพร่หลาย ทำให้มีการตีพิมพ์ซ้ำมากกว่า 20 ครั้ง นับเป็นความสำเร็จก้าวแรกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นที่มาของสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ให้ความสำคัญต่อการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นผลงานที่เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงหนังสือแปลที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศโดยเฉพาะทางด้านการบริหาร การจัดการ การตลาด ภาวะผู้นำ เสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น การพัฒนาตนเอง และการสร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุนให้เกิดกระแสสังคมแห่งการเรียนรู้
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2546 สำนักพิมพ์ดีเอ็มจีได้ก่อตั้ง “ชมรมคนรู้ใจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นชมรมฯ ของผู้แสวงหาหนทางการเรียนรู้ใจตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยน สนทนา และเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากร ผ่านกิจกรรมพิเศษเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีคำขวัญว่า “คิดอย่างไรก็ปล่อยให้ใจคิด สังเกตสักนิดความรู้สึกในใจ”
ซึ่งเป็นที่มาของการปฏิบัติธรรม ทำให้เกิดกระแสการปฏิบัติธรรม 8 วัน 7 คืน ทั่วประเทศ ทางรัฐบาลได้เห็นความสำคัญจึงสนับสนุน และประกาศนโยบายให้ข้าราชการลงไปปฏิบัติธรรมได้ 5 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา
บริษัท ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดตั้งธุรกิจนำเที่ยวโดยใช้ชื่อว่า ธรรมดีทัวร์ ดำเนินธุรกิจนำเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศแบบครบวงจร โดยถูกต้องตามกฏหมายตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าเราคือบริษัทที่ได้รับการรับรองจากกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/08283
ในปีพุทธศักราช 2551 ผลงานที่ผ่านมาทางธรรมดีทัวร์ ได้รับความไว้วางใจจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ให้จัดทริปถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ ประเทศอินเดีย – เนปาล โดยมีกัลยาณมิตรร่วมเดินทางทั้งหมดจำนวน 187 ท่าน ธรรมดีทัวร์มีประสบการณ์การด้านการให้บริการ และเป็นผู้รณรงค์การเดินจาริกแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย – เนปาล ตลอดเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา นับตั้งแต่ประเทศอินเดียยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเท่าปัจจุบันนอกจากนี้ บริษัทธรรมดีทัวร์ยังได้เป็นผู้ริเริ่มนำทริปพากัลยาณมิตรไปจาริกแสวงบุญ ณ ประเทศ
ศรีลังกา ทำให้มีผู้ร่วมเดินทางเป็นจำนวนมาก บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน
จึงได้เพิ่มไฟล์ทเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศศรีลังกา ได้เรียนเชิญ ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย เข้าพบนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการท่องเที่ยว เพื่อบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับ Destination Marketing , ประสบการณ์เรื่อง 7 days in the Kingdom และโครงการ Amazing Thailand  ธรรมดีทัวร์ได้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง จากการทำธุรกิจ Out Bound จึงได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลไทย ให้เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมาสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย ธรรมดีทัวร์ได้พัฒนาการท่องเที่ยว In Bound ภายใต้ชื่อ “ White Heart Journey ” คือ นวัตกรรมการท่องเที่ยวที่คัดสรร รวบรวมและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ผู้มีความรัก หลงใหลและรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ รวมทั้ง Travel Agent ที่ต้องการนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง (Profound Tourism) ด้วยความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าการท่องเที่ยว มิได้เป็นเพียงการย่นย่อประสบการณ์ของคนต่างวัฒนธรรม ความสุขมิได้เป็นเพียงการตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล แต่การเดินทางท่องเที่ยวยังเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้และเติมเต็มชีวิตให้มีคุณค่ามากขึ้น
การบริการของธรรมดีทัวร์ ปัจจุบันดำเนินธุรกิจนำเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้สัมผัสซึมซับวัฒนธรรมเข้าใจประวัติศาสตร์และเงียบสงบถึงแก่นศาสนา การบริการนำเที่ยวของธรรมดีทัวร์มีดังต่อไปนี้