ตามรอยตักศิลา เมืองสาปสูญแห่งพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ของโลก ( กรุงเทพ – ปากีสถาน 1-7 มีนาคม 2567 )
 • IMG_1601
 • 11Takht i Bhai
 • 10Butkara-I_Stupa
 • 09Swat_Museum_02
 • 08Barikot Gwandai
 • 07Bazira
 • 06Shingerdar_stupa
 • 05Swat Valley
 • 04Jamal_Garhi
 • 03 Qissa Khawani
 • 02Dharmarajika_stupa
 • 01MohraMuraduMainStupa
 • 18Pakistan_Monument_Isl
 • 17Faisal_Mosque_Islamabad
 • 16Taxila_Museum_02
 • 16Taxila Museum
 • 16Taxila Museum.1
 • 15Sirkap-Gandhara-2
 • 14Sirkap_06
 • 14Sirkap_2
 • 13Jaulian
 • 13Jaulian.1
 • 12Bhamala_Stupa
 • 12Bhamala

ตามรอยตักศิลา เมืองสาปสูญแห่งพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ของโลก ( กรุงเทพ – ปากีสถาน 1-7 มีนาคม 2567 )

89,900.00 ฿

000

✨ครั้งแรกในชีวิต…ตามรอยท่านคุรุรินโปเช หรือท่านคุรุปัทมสมภพ พระพุทธเจ้าองค์ที่สองในคติวัชรยาน

ตามตำนานเล่าว่าท่านคุรุรินโปเช เกิดจากดอกบัวในทะเลสาบธนโกษะ ณ แคว้นโอฑิยานหรืออุฑฑิยาน (ว่ากันว่าอยู่ในประเทศปากีสถานในปัจจุบัน)

จึงได้ชื่อว่าปัทมสมภพ ภายหลังกษัตริย์อินทรภูติทรงนำไปเลี้ยงดูเป็นราชโอรส แต่ชีวิตท่านไม่ง่ายนัก ท่านได้ทำให้ภรรยาและบุตรสาวของเสนาบดีตายด้วยอุบัติเหตุจึงถูกขับไล่ออกจากพระราชวัง

ท่านออกบวชเป็นพระภิกษุ หลังจากศึกษาเล่าเรียนเจนจบก็ใช้ชีวิตเยี่ยงโยคีเร่ร่อน

จนได้พบคุรุคือท่านศรีสิงหะ ท่านศรีสิงหะได้ทำให้ท่านพบประสบการณ์ทางธรรมที่ลึกซึ้ง (เล่ากันว่าท่านศรีสิงหะได้กลืนปัทมสมภพลงไปและขับถ่ายออกมาโดยที่ยังมีชีวิตอยู่)

จากนั้นท่านอยู่ในฐานะ “มหาสิทธา” ไม่ใช่พระภิกษุอีกต่อไป

ชีวิตของท่านปรากฏออกมาในแปดแง่มุม เช่น ยุพราชน้อยผู้กำเนิดในดอกบัว ศากยเซงเกหรือพุทธะแห่งวงศ์ศากยะ หรือในปางพิโรธ “ดอร์เจ โทรโล” เพื่อกำจัดมิจฉาทิฐิ ณ ถ้ำทักซังแห่งภูฏาน

แง่มุมเหล่านี้บางครั้งก็เรียกว่า ปางทั้งแปดของคุรุริมโปเช

ในเชิงประวัติศาสตร์ ราวพุทธศตวรรษที่สิบสาม ท่านศานตรักษิตพระภิกษุผู้เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนาลันทาได้รับอาราธนาจากกษัตริย์ตริซง เตเซนแห่งทิเบตเพื่อไปเผยแผ่พุทธศาสนา

ทว่าไม่ประสบความสำเร็จนัก เพราะคนทิเบตมีศาสนาของตัวเองคือนับถือเทพเจ้าและภูตผี (ศาสนาเพินเก่า) อยู่แล้ว ทั้งยังดื้อรั้นและดุร้ายป่าเถื่อน

ท่านศานตรักษิตจึงแนะนำให้กษัตริย์อาราธนาคุรุริมโปเชไปยังทิเบต พูดง่ายๆ เพราะท่านเป็น “สายบู๊” น่าจะจัดการได้ง่ายกว่า คุรุริมโปเชจึงไปยังทิเบต

ปราบปรามภูตผีให้สยบต่อพุทธศาสนา ปวารณาตัวเองเป็นธรรมบาล และทำให้พุทธศาสนาตั้งมั่น

✨✨✨✨✨✨✨
ชวนผู้มีบุญสัมพันธ์สัมผัสประสบการณ์บนเส้นทางแห่งศรัทธา

เยือนเส้นทางเผยแพร่พระพุทธศาสนา เส้นทางที่ 1 จากอินเดียสู่เอเชียกลาง

ตามรอยนครตักศิลา นครหลวงแห่งแคว้นคันธาระ

ครั้งหนึ่ง..นครแห่งปัญญาที่รุ่งเรืองด้วยพุทธศาสนา

ศูนย์กลางศิลปวิทยาการสมัยพุทธกาล สถานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา 18 ศาสตร์ของเจ้าชายสิทธัตถะ

ต้นกำเนิดพระพุทธรูปครั้งแรกของโลก ศิลปะคันธาระ พุทธศิลป์เลื่องชื่อลือนาม

Unseen‼️ พุทธสถานโบราณที่เพิ่งค้นพบในดินแดนอิสลาม

พร้อมโปรแกรมตามรอยพระอาจารย์อารยวังโส เดินทางในช่วงเวลาดีที่สุดของปากีสถาน

⭐ไฮไลท์⭐
สังฆารามโมห์รา มุรธุ Mohra Muradu
สำนักสงฆ์โบราณที่เหมาะแก่การเจริญวิปัสสนาในสมัยพระเจ้ากุษาณะ

ธรรมราชิกสถูป Dharmarajika Stupa And Monastery
สถูปที่เก่าแก่ที่สุดในปากีสถาน และเป็นมรดกโลก

ย่านการค้าคิสซ่า ควานิ บาซาร์ Qissa Khawani Bazaar
พิคคาดิลลี่แห่งเอเชียกลาง แหล่งรวบรวมสินค้าจากทั่วเอเชียกลาง

โบราณสถานพุทธวิหารแห่งจามาล การ์ฮี Buddhist Monastery of Jamal Garhi
อารามที่มีความสำคัญ และที่เก่าแก่ที่สุดในสมัยคันธาระ

หุบเขาสวาต Swat Valley ที่ราบหุบเขาที่เคยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาตันตระยาน

ชินการ์ดาร์ สถูป Shingardar Stupa
สถูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอนุทวีปปากีสถาน

แหล่งโบราณคดีบาริโกต Barikot Archeological Site
เมืองโบราณที่เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ยุคสัมฤทธิ์ถึงยุคอินเดียน-กรีก

โบราณสถานวัดพุทธศาสนา Ancient Buddhist Monastery of Barikot Gwandai
Unseen‼️ โบราณสถานวัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในดินแดนหุบเขาสวาต

พิพิธภัณฑ์แห่งสวาต Swat Museum
ศูนย์รวมปะติมากรรมสมัยคันธาระ และภาพสลักพุทธประวัติพร้อมด้วยตราประทับโบราณ

โบราณสถานเจดีย์บุตคาราที่1 Butkara 1
อารามโบราณที่เกิดจากสถูปสร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช

โบราณสถานมรดกโลก ตาฆต์ไบ Takht-i-Bhai
โบราณสถานวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในปากีสถาน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

กลุ่มพุทธวิหารแห่งภามาลา Bhamala Buddhist Archaeology Complex ฐานสถูปทรงกากบาด คล้ายกับปิรามิดของชาวแอสแท็ก ที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากศิลปะคันธาระ

โบราณสถานเจาเลียน Jaulian Buddhist Monastery
โบราณสถานบนเนินเขาที่พบฐานพระสถูปที่สวยงามทำให้จินตนาการถึงความรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีตในสมัยพระเจ้ากุษาณะ

แหล่งโบราณคดีเซอร์แคป Sirkap เมืองคู่แฝดกับตักศิลาที่ผสมผสานหลายอารยธรรมทั้งคันธาระ กรีก โครินเธียน พุทธ-ฮินดู

พิพิธภัณฑ์ตักศิลา Taxila Museum สถานที่รวบรวมศิลปะวัตถุชิ้นที่โดดเด่นของอาณาจักรคันธาระ

มัสยิดฟัยซัล Faisal Mosque มัสยิดแห่งชาติปากีสถานที่สวยงาม

อนุสาวรีย์ปากีสถาน Pakistan Monument สัญลักษณ์ถึงความสามัคคีของชาวปากีสถาน เพื่อเชิดชูวีรกรรมของวีรุบุรุษชาวปากีสถาน

วันศุกร์ที่ 1 – วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 (7 วัน 5 คืน)
นำทริปโดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
✈️บินสายการบินไทย
พักโรงเเรมระดับ 5 ดาว ดีที่สุดของแต่ละเมือง

ราคา 89,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 15,000 บาท

โปรแกรมคลิก
https://bit.ly/3LCD1ZA

สำรองที่นั่ง ก่อนเต็ม!
พิเศษ!! ธรรมดีทัวร์ เปิดบริการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว Private Group

โดยไม่จำกัดรูปแบบใดๆ ท่านสามารถเลือกเดินทางในช่วงเวลาที่ท่านสะดวก กำหนดเส้นทางตามอัธยาศัย รวมทั้งงบประมาณ โรงแรม สายการบิน
ไม่จำกัดจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก

เดินทางครั้งต่อไป คิดถึงธรรมดีทัวร์ ที่ปรึกษาด้านการเดินทางที่ทุกท่านไว้วางใจ

รับจำนวนจำกัด‼️
สำรองที่นั่งได้ 3 ช่องทาง
🔻ผ่านแอดมินที่ Facebook ธรรมดีทัวร์
🔻ผ่านแอดมินที่ LINE @dmgbooks
https://lin.ee/hVez9rS
IMG_4875สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง
โทร
092-956-1145 (คุณนก) หรือ 098-268-6813 (คุณหยก)

IMG_1601

IMG_1602

IMG_1600

IMG_1599

11Takht i Bhai

10Butkara-I_Stupa

09Swat_Museum_02

08Barikot Gwandai

07Bazira

06Shingerdar_stupa

05Swat Valley

04Jamal_Garhi

03 Qissa Khawani

02Dharmarajika_stupa

01MohraMuraduMainStupa

18Pakistan_Monument_Isl

17Faisal_Mosque_Islamabad

16Taxila_Museum_02

16Taxila Museum

16Taxila Museum.1

15Sirkap-Gandhara-2

14Sirkap_06

14Sirkap_2

13Jaulian

13Jaulian.1

12Bhamala_Stupa

12Bhamala

Reviews(0)

There are no reviews yet.

Add a Review

Be the first to review “ตามรอยตักศิลา เมืองสาปสูญแห่งพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ของโลก ( กรุงเทพ – ปากีสถาน 1-7 มีนาคม 2567 )”