The Best of China #2 ครั้งหนึ่งในชีวิต..กราบสักการะพระเขี้ยวแก้ว วัดหลิงกวง (21-25 กันยายน 2566 )
Sold Out
Sold out
 • AD_จีน_66
 • AD_จีน_662
 • c97ed3e1f1e0cd4a01d957cf27bb9b656_4620693218536111771_230517_0001
 • c97ed3e1f1e0cd4a01d957cf27bb9b656_4620693218536111771_230517_0002
 • c97ed3e1f1e0cd4a01d957cf27bb9b656_4620693218536111771_230517_0003
 • c97ed3e1f1e0cd4a01d957cf27bb9b656_4620693218536111771_230517_0004
 • c97ed3e1f1e0cd4a01d957cf27bb9b656_4620693218536111771_230517_0005
 • c97ed3e1f1e0cd4a01d957cf27bb9b656_4620693218536111771_230517_0006
 • c97ed3e1f1e0cd4a01d957cf27bb9b656_4620693218536111771_230517_0007
 • c97ed3e1f1e0cd4a01d957cf27bb9b656_4620693218536111771_230517_0008
 • c97ed3e1f1e0cd4a01d957cf27bb9b656_4620693218536111771_230517_0009
 • c97ed3e1f1e0cd4a01d957cf27bb9b656_4620693218536111771_230517_0011
 • c97ed3e1f1e0cd4a01d957cf27bb9b656_4620693218536111771_230517_0012
 • c97ed3e1f1e0cd4a01d957cf27bb9b656_4620693218536111771_230517_0014
 • c97ed3e1f1e0cd4a01d957cf27bb9b656_4620693218536111771_230517_0017
 • c97ed3e1f1e0cd4a01d957cf27bb9b656_4620693218536111771_230517_0018
 • c97ed3e1f1e0cd4a01d957cf27bb9b656_4620693218536111771_230517_0019
 • c97ed3e1f1e0cd4a01d957cf27bb9b656_4620693218536111771_230517_0021
 • c97ed3e1f1e0cd4a01d957cf27bb9b656_4620693218536111771_230517_0022
 • c97ed3e1f1e0cd4a01d957cf27bb9b656_4620693218536111771_230517_0025
 • c97ed3e1f1e0cd4a01d957cf27bb9b656_4620693218536111771_230517_0026

The Best of China #2 ครั้งหนึ่งในชีวิต..กราบสักการะพระเขี้ยวแก้ว วัดหลิงกวง (21-25 กันยายน 2566 )

69,900.00 ฿

สินค้าหมดแล้ว

000

ครั้งหนึ่งในชีวิต…กราบสักการะพระเขี้ยวแก้ว 2 องค์ที่ประดิษฐานบนโลกมนุษย์
ในประเทศศรีลังกา และประเทศจี
**ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษคณะเดียว**

พระเขี้ยวแก้ว คือพระทันตธาตุส่วนที่เป็นเขี้ยวของพระโคตมพุทธเจ้า
ตามลักขณสูตรในพระไตรปิฎกภาษาบาลี ได้กล่าวถึงมหาปุริสลักษณะ 32 ประการ กล่าวถึง ลักษณะของพระทาฐะหรือเขี้ยวของบุคคลผู้มีลักษณะแห่งมหาบุรุษว่า
“เขี้ยวพระทนต์ทั้งสี่งามบริสุทธิ์”

พระเขี้ยวแก้วมีทั้งหมด 4 องค์
องค์ที่ 1 พระเขี้ยวบนขวา ท้าวสักกะเทวราช (พระอินทร์)
อัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้ที่พระจุฬามณีเจดีย์ บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

องค์ที่ 2 พระเขี้ยวต่ำขวา
ประดิษฐานที่แคว้นกลิงคะ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่วัดพระเขี้ยวแก้ว เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา
(คณะธรรมดีทัวร์มีจัดเดินไปถึง 2 ทริป หากท่านใดสนใจ คลิ๊กตามลิ้งด่านล่างได้เลยครับ)
13-19 กรกฎาคม 2566 The Best of Srilanka #10 << โปรดคลิ๊ก
—-
14-18 กรกฎาคม 2566 The Best of Srilanka #11 << โปรดคลิ๊ก

องค์ที่ 3 พระเขี้ยวบนซ้าย ประดิษฐานที่แคว้นคันธาระ
เคยประดิษฐานที่เมืองฉางอัน ประเทศจีน ปัจจุบันประดิษฐานอยู่วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

องค์ที่ 4 พระเขี้ยวต่ำซ้าย
พญานาคราชอัญเชิญประดิษฐานไว้ที่เมืองบาดาล

บนโลกมนุษย์ จึงมีพระเขี้ยวแก้วขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ 2 องค์

พระเขี้ยวแก้วเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ไม่แยกกระจัดกระจาย องค์มีลักษณะแข็งแกร่งรวมกันแน่น พุทธศาสนิกชนจึงมีความศรัทธาเลื่อมใสในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเขี้ยวแก้วเป็นอย่างมาก

สำหรับพระเขี้ยวแก้วที่ประเทศจีน เขาจะนิยมเรียกว่า “พระทันตธาตุฟาเหียน” เพราะพระภิกษุฟาเหียนเป็นผู้อัญเชิญมา

พระเขี้ยวแก้วองค์นี้ แต่เดิมประดิษฐานอยู่ที่อาณาจักรอูไดยานา ปัจจุบันอยู่ในเขตของประเทศปากีสถาน หลังจากนั้นพระภิกษุฟาเหียนอัญเชิญเอามาจากเมืองโคตัน ประดิษฐานไว้ที่นานกิง เมืองหลวงของราชวงศ์จี๋

จนสุดท้ายก็ได้ไปประดิษฐานอยู่ในเจดีย์เจาเซียนบนภูเขาเมืองปักกิ่งในสมัยราชวงศ์เหลียว หลังจากนั้นก็เงียบหายไป นานถึง 830 ปี

จนถึงปี พ.ศ. 2443 ยุคสมัยราชวงศ์ชิง พระภิกษุจึงได้พบพระเขี้ยวแก้วอีกครั้งหนึ่ง ในตลับไม้กฤษณา ซึ่งบรรจุอยู่ภายในหีบศิลา บนตลับนั้นระบุว่า ถูกนำมายัง ณ สถานที่นี้ในปี พ.ศ. 1506 โดยพระภิกษุชื่อซ่านฮุย ในยุคราชวงศ์ซ่ง

จนถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2507 จึงมีพิธีบรรจุพระบรมธาตุพระเขี้ยวแก้วในพระมหาเจดีย์ วัดหลิงกวงไว้เป็นการถาวร จนถึงปัจจุบัน
————–

The Best of China #2
ครั้งหนึ่งในชีวิต..กราบสักการะพระเขี้ยวแก้ว วัดหลิงกวง
** กราบสักการะพระเขี้ยวเเก้ว บริเวณด้านในเป็นกรณีพิเศษ **

พร้อมเที่ยวชมเมืองปักกิ่ง สัมผัสเสน่ห์ทางธรรมชาติที่โดดเด่น ในฤดูใบไม้ร่วงที่สวยงามเป็นพิเศษ

สถานที่ไฮไลท์
🌟วัดหลิงกวง หนึ่งในวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจีน อายุกว่าหนึ่งพันปี สร้างในสมัยราชวงศ์ถัง ที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว

🌟วัดลามะ “ยงเหอกง” วัดที่มีความวิจิตรงดงามที่สุดในปักกิ่ง นมัสการพระศรีอาริยเมตไตรยที่งดงาม แกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียว

🌟วัดถานเจ๋อซื่อ วัดพุทธแห่งแรกของปักกิ่ง เป็นวัดที่ให้แรงบันดาลใจในการก่อสร้างพระราชวังต้องห้าม มีต้นไม้โบราณอายุกว่าพันปี

🌟จัตุรัสเทียนอันเหมิน จตุรัสที่มีความสำคัญมากของปักกิ่ง และเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศจีน

🌟พระราชวังต้องห้าม สิ่งก่อสร้างที่ทรงคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก และเป็นโบราณสถานที่สร้างด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

🌟กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงหมื่นลี้จากฝีมือมนุษย์ ตำนานความเกรียงไกรของประเทศจีน

🇨🇳 🇨🇳 🇨🇳 🇨🇳 🇨🇳 🇨🇳 🇨🇳
The Best of China #2
📆วันที่ 21-25  กันยายน 2566

โปรแกรม

🔥Early Bird 68,900 บาท
ถึงวันที่ 10 มิ.ย.นี้

จาก 69,900 บาท

🚩 นำทริปโดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
✈️ บินสายการบินไทย
🏰 พักโรงเเรมระดับ 5 ดาว
🍜 ลิ้มรสชาติเป็ดปักกิ่งต้นตำรับ และสุกี้มองโกล

รับจำนวนจำกัด‼️
สำรองที่นั่งได้ 3 ช่องทาง
🔻ผ่านแอดมินที่ Facebook ธรรมดีทัวร์
🔻ผ่านแอดมินที่ LINE @dmgbooks
https://lin.ee/hVez9rS
IMG_4875สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง
โทร 092-956-1145 (คุณนก) หรือ 098-268-6813 (คุณหยก)
099-625-5289 (คุณอะตอม)

บนเส้นทางแห่งศรัทธากับธรรมดีทัวร์
dhamdeetour…


บทความที่เกี่ยวข้อง

ครั้งหนึ่งในชีวิต กราบสักการะ “พระบรมเกศาธาตุ” เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต

ครั้งหนึ่งในชีวิต…กราบนมัสการพระเขี้ยวแก้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศรีลังกามากกว่า 1500 ปี

ครั้งหนึ่งในชีวิต…กราบสักการะ “พระรากขวัญเบื้องซ้าย” เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต

c97ed3e1f1e0cd4a01d957cf27bb9b656_4620693218536111771_230517_0009

c97ed3e1f1e0cd4a01d957cf27bb9b656_4620693218536111771_230517_0022

c97ed3e1f1e0cd4a01d957cf27bb9b656_4620693218536111771_230517_0012

c97ed3e1f1e0cd4a01d957cf27bb9b656_4620693218536111771_230517_0006

c97ed3e1f1e0cd4a01d957cf27bb9b656_4620693218536111771_230517_0005

c97ed3e1f1e0cd4a01d957cf27bb9b656_4620693218536111771_230517_0025

c97ed3e1f1e0cd4a01d957cf27bb9b656_4620693218536111771_230517_0019

c97ed3e1f1e0cd4a01d957cf27bb9b656_4620693218536111771_230517_0014

c97ed3e1f1e0cd4a01d957cf27bb9b656_4620693218536111771_230517_0007

c97ed3e1f1e0cd4a01d957cf27bb9b656_4620693218536111771_230517_0003

Reviews(0)

There are no reviews yet.

Add a Review

Be the first to review “The Best of China #2 ครั้งหนึ่งในชีวิต..กราบสักการะพระเขี้ยวแก้ว วัดหลิงกวง (21-25 กันยายน 2566 )”