The Best of Myanmar #6 ทริปเดียว! สักการะ 5 มหาบูชาสถานของพม่า ที่ควรไปสักการะสักครั้งในชีวิต! 17-22 มกราคม 2567 (6 วัน 5 คืน)
Sale
 • ADพม่า_0LINE
 • LINE_ALBUM_พม่า_231004_5
 • LINE_ALBUM_พม่า_231004_6
 • LINE_ALBUM_พม่า_231004_7
 • LINE_ALBUM_พม่า_231004_8
 • LINE_ALBUM_พม่า_231004_9
 • LINE_ALBUM_พม่า_231004_10
 • LINE_ALBUM_พม่า_231004_11
 • LINE_ALBUM_พม่า_231004_12
 • LINE_ALBUM_พม่า_231004_13
 • LINE_ALBUM_พม่า_231004_14
 • LINE_ALBUM_พม่า_231004_15
 • LINE_ALBUM_พม่า_231004_16
 • LINE_ALBUM_พม่า_231004_17
 • LINE_ALBUM_พม่า_231004_18
 • LINE_ALBUM_พม่า_231004_19
 • LINE_ALBUM_พม่า_231004_20
 • LINE_ALBUM_พม่า_231004_21
 • LINE_ALBUM_พม่า_231004_22
 • LINE_ALBUM_พม่า_231004_23
 • LINE_ALBUM_พม่า_231004_24
 • LINE_ALBUM_พม่า_231004_25
 • LINE_ALBUM_พม่า_231004_26
 • LINE_ALBUM_พม่า_231004_27
 • LINE_ALBUM_พม่า_231004_28
 • LINE_ALBUM_พม่า_231004_0
 • LINE_ALBUM_พม่า_231004_1
 • LINE_ALBUM_พม่า_231004_2
 • LINE_ALBUM_พม่า_231004_3
 • LINE_ALBUM_พม่า_231004_4

The Best of Myanmar #6 ทริปเดียว! สักการะ 5 มหาบูชาสถานของพม่า ที่ควรไปสักการะสักครั้งในชีวิต! 17-22 มกราคม 2567 (6 วัน 5 คืน)

64,900.00 ฿ 59,900.00 ฿

000

มหามงคล รับพรปีใหม่ 2567 เริ่มต้นดี ชีวิตดี เสริมมงคล

✨ทริปเดียว! สักการะ 5 มหาบูชาสถานของพม่า
ที่ควรไปสักการะสักครั้งในชีวิต!

พระมหามัยมุนี | เมืองมัณฑะเลย์ ผู้รู้อันประเสริฐ หรือ มหาเมียะ เป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์หุ้มด้วยทองคำเปลว

มหาเจดีย์ชเวสิกอง | เมืองพุกาม เจดีย์ทองแห่งชัยชนะ สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของพม่าที่มีเหนือมอญ และความศรัทธาในศาสนาพุทธนิกายเถรวาท

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | เมืองย่างกุ้ง เจดีย์ทองคำ คู่บ้านคู่เมืองพม่า ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า

เจดีย์ชเวมอดอร์ | เมืองหงสาวดี เจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า เป็นเจดีย์แบบมอญ ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า

พระธาตุอินทร์แขวน | เมืองไจ้ก์โท พระธาตุอินทร์แขวนเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ อยู่บนยอดเขา ตั้งอยู่บนก้อนหินสีทอง พระธาตุนี้ยังเป็นพระธาตุประจำปีจออีกด้วย

ตามรอยสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร “ขุนหลวงหาวัด” จากกรุงศรีอยุธยาสู่กรุงอมรปุระ

Unseen พระบรมสารีริกธาตุสมัยพระเจ้ากณิษกะ
ร่วมบุญสร้างตำหนักสมเด็จพระพี่นางเจ้าสุพรรณกัลยา

สถานที่ไฮไลท์
☸️วัดไจ๊คะวาย
สร้างบุญบารมีข้ามชาติตักบาตรพระสงฆ์ และสามเณรนับพันรูป

☸️พระธาตุมุเตา
ขอพรเพื่อ ความเป็นสิริมงคลเปรียบเหมือนการค้ำจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

☸️พระราชวังบุเรงนอง
พระราชวังบัลลังก์ทองกัมโพชธานี ของกษัตริย์ผู้ชนะสิบทิศ

☸️วัดไจ๊กะเลาะ
ร่วมบุญอุทิศพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุพรรณกัลยา

☸️วัดอานันดา
มหาเจดีย์วิหาร เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม

☸️เจดีย์ชเวสันดอร์
ชมทุ่งมหาเจดีย์มรดกโลกแห่งพุกามยามเย็นก่อนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

วิหารมหาเต็งดอจี แกะรอยศิลปะชาวกรุงเก่าที่ถูกซ่อนตัวไว้ในวิหารทรงพม่า

กลุ่มสถูปลินซิงกอง อุทิศบุญเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมอัฐิพระเจ้าอุทุมพร

สะพานอูเบ็ง ถ่ายภาพกับวิวสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลกยามอาทิตย์อัสดง

พระบรมสารีริกธาตุ 3 องค์แห่งเปศวาร์ แกะรอยพระธาตุจากคันธาระที่ถูกเจ้าอาณานิคมนำมาเก็บซ่อนไว้

พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักแห่งสุดท้ายของราชวงศ์พม่าก่อนตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ

☸️วิหารชเวนันดอว์
สิ่งก่อสร้างไม้สักแห่งเดียวของพระราชวังมัณฑะเลย์ที่หลงเหลืออยู่

☸️พระเจดีย์กุโสดอร์
อนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 4 และจารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น

The Best of Myanmar #6
วันพุธที่ 17- วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 (6 วัน 5 คืน)
✈️บินตรงโดยMyanmar Airways
✈️บินภายในด้วย KBZ
️โรงแรม5ดาว

Early Bird 59,900 บาท
ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2566
(ปกติ 64,900 บาท)
พักเดี่ยว +9,000 บาท

โปรแกรม
https://bit.ly/3ZAlqax

เดินทางครั้งต่อไป คิดถึงธรรมดีทัวร์
สำรองที่นั่งได้ และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
098-268-6813 (คุณหยก)
092-956-1145 (คุณนก)

หรือแอดไลน์ @dmgbooks

ADพม่า_0LINE

LINE_ALBUM_พม่า_231004_4

LINE_ALBUM_พม่า_231004_3

LINE_ALBUM_พม่า_231004_2

LINE_ALBUM_พม่า_231004_1

LINE_ALBUM_พม่า_231004_0

LINE_ALBUM_พม่า_231004_28

LINE_ALBUM_พม่า_231004_27

LINE_ALBUM_พม่า_231004_26

LINE_ALBUM_พม่า_231004_25

LINE_ALBUM_พม่า_231004_24

LINE_ALBUM_พม่า_231004_23

LINE_ALBUM_พม่า_231004_22

LINE_ALBUM_พม่า_231004_21

LINE_ALBUM_พม่า_231004_20

LINE_ALBUM_พม่า_231004_19

LINE_ALBUM_พม่า_231004_18

LINE_ALBUM_พม่า_231004_17

LINE_ALBUM_พม่า_231004_16

LINE_ALBUM_พม่า_231004_15

LINE_ALBUM_พม่า_231004_14

LINE_ALBUM_พม่า_231004_13

LINE_ALBUM_พม่า_231004_12

LINE_ALBUM_พม่า_231004_11

LINE_ALBUM_พม่า_231004_10

LINE_ALBUM_พม่า_231004_9

LINE_ALBUM_พม่า_231004_8

LINE_ALBUM_พม่า_231004_7

LINE_ALBUM_พม่า_231004_6

LINE_ALBUM_พม่า_231004_5

Reviews(0)

There are no reviews yet.

Add a Review

Be the first to review “The Best of Myanmar #6 ทริปเดียว! สักการะ 5 มหาบูชาสถานของพม่า ที่ควรไปสักการะสักครั้งในชีวิต! 17-22 มกราคม 2567 (6 วัน 5 คืน)”